• /ˈfɔrθˈkʌmɪŋ, ˈfoʊrθ-/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sắp đến, sắp tới
  forthcoming session
  phiên họp (sắp) tới
  Sắp xuất bản (sách)
  Sẵn sàng (khi cần)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X