• /'presidin/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có trước

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự có trước
  sự đến trước

  Toán & tin

  cách quãng

  Giải thích VN: Khoảng cách giữa các dòng chữ in, đo từ dòng cơ sở này đến dòng cơ sở khác. Đồng nghĩa với line spacing. Thuật ngữ này xuất phát từ công nghệ in chữ bằng cách áp giấy vào con chữ chì, trong đó các thanh dẫn dẹt được đệm vào giữa các hàng của con chữ để tăng thêm khoảng cách giữa các dòng.

  Kỹ thuật chung

  sự đi trước
  trước
  preceding activity
  công việc trước đó
  preceding subobject
  vật con đứng trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X