• /´ɔ:dəlinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự thứ tự, sự ngăn nắp
  Sự phục tùng kỷ luật
  orderliness of work
  sự ngăn nắp trong công việc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X