• /¸sistimətai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác systemization

  Danh từ

  Sự hệ thống hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hệ thống hoá

  Kỹ thuật chung

  sự hệ thống hóa

  Kinh tế

  hệ thống hóa
  sự hệ thống hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X