• /¸ɔ:gənou´leptik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khả năng nhận cảm (bằng cơ quan)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cảm quan
  organoleptic estimation
  sự đánh giá cảm quan
  organoleptic evaluation
  sự đánh giá cảm quan
  organoleptic examination
  sự nghiên cứu cảm quan
  organoleptic rating
  sự đánh giá bằng cảm quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X