• Xây dựng

  nền thẳng đứng

  Giải thích EN: A floor or bridge deck notably stiffer in the direction of the span than in the direction perpendicular to the span. Giải thích VN: Sàn hoặc nền cầu có độ cứng đáng kể theo hướng nhịp cầu hơn theo hướng vuông góc với nhịp cầu.

  mặt cầu bản trực hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X