• /ɔ´silə¸skoup/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) máy nghiệm dao động, máy hiện sóng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy hiện dao động, máy hiệnsóng

  Toán & tin

  máy nghiệm dao động

  Xây dựng

  máy hiên dao động

  Kỹ thuật chung

  dao động kế

  Giải thích VN: Máy dùng ống tia làm cực vẽ được các dạng sóng quan sát được.

  dao động ký
  máy hiện dao động
  máy hiện sóng
  measuring oscilloscope
  máy hiện sóng đo
  oscilloscope photograph
  chụp hình máy hiện sóng
  oscilloscope trace
  vệt máy hiện sóng
  oscilloscope tube
  ống máy hiện sóng
  sampling oscilloscope
  máy hiện sóng lấy mẫu
  single beam oscilloscope
  máy hiện sóng một chùm
  storage oscilloscope
  máy hiện sóng có nhớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X