• /ɔs´mousis/

  Thông dụng

  Cách viết khác osmoseỵ

  Như osmose

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hiện tượng thẩm thấu

  Kỹ thuật chung

  sự thấm lọc
  sự thẩm thấu
  reverse osmosis
  sự thẩm thấu ngược
  thẩm thấu
  osmosis process
  quá trình thẩm thấu
  reverse osmosis
  sự thẩm thấu ngược
  reverse osmosis
  thẩm thấu ngược
  thermo-osmosis
  nhiệt thẩm thấu

  Kinh tế

  sự thấm lọc
  sự thẩm thấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X