• /ə¸simi´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêu hoá ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Sự đồng hoá

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đồng hóa

  Y học

  đồng hóa

  Kinh tế

  sự đồng hóa
  sự tiêu hóa
  sự tiêu thụ hết

  Địa chất

  sự đồng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X