• /autʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) mốc, khoá (có nạm châu báu)
  Ngọc nạm, kim cương nạm (vào nữ trang)

  Thán từ

  Ối (bày tỏ sự đau đớn đột ngột)
  Ouch! That hurts !
  ối! đau quá!

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ái/ối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X