• /¸aut´deitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lỗi thời, cổ
  outdated clothing
  quần áo không còn là mốt nữa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hết thời

  Kỹ thuật chung

  lỗi thời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X