• /'deitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đề nghị
  dated April 5th
  đề ngày mồng 5 tháng 4
  Lỗi thời, cũ kỹ, không hợp thời

  Nguồn khác

  • dated : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đề ngày...
  forward-dated
  để ngày lùi về sau
  quá đát

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X