• /¸aut´liv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sống lâu hơn
  Sống sót; vượt qua được
  to outlive a storm
  vượt qua được cơn bão (tàu bè)


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X