• /pri'veil/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + against, over) thắng thế, chiếm ưu thế; đánh bại
  socialism will prevail
  chủ nghĩa xã hội sẽ thắng thế
  to prevail over the enemy
  chiếm ưu thế đối với kẻ địch
  Thịnh hành, phổ biến khắp, lan khắp, thường xảy ra nhiều
  according to the custom that prevailed in those days
  theo phong tục thịnh hành thời bấy giờ
  ( + on, upon) khiến, thuyết phục
  to prevail upon somebody to do something
  thuyết phục ai làm gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X