• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem overdraw

  Tính từ

  Rút quá nhiều số tiền gởi trong một tài khoản (ngân hàng)
  I am overdrawn by 500 pound
  tôi đã rút quá mức đến 500 pao
  Chi trội (có nhiều tiền rút ra hơn tiền được trả)
  a heavily overdrawn account
  một tài khoản chi trả rất lớn

  Kinh tế

  thấu chi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X