• /¸ouvə´ri:tʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vượt qua, vượt tới trước; với quá xa, với quá cao
  Mưu mẹo hơn (ai); cao kế hơn (ai); đánh lừa được (ai)
  Vượt quá xa (cái gì)
  to overreach oneself
  thất bại vì làm việc quá sức mình; thất bại vì quá hăm hở

  Nội động từ

  Với xa quá
  Đá chân sau vào chân trước (ngựa)
  Đánh lừa người khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X