• /træn'send/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vượt quá, hơn (sự từng trải, niềm tin, khả năng.. của con người)
  the beautiful scene transcends my power of description
  cảnh đẹp đó vượt quá khả năng mô tả của tôi
  Tốt hơn, lớn hơn; vượt, hơn
  she far transcends the others in beauty and intelligence
  cô ta vượt xa những người khác về sắc đẹp và sự thông minh

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  fail , lose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X