• /¸ouvə´step/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vượt quá, đi quá (giới hạn, hạn định...) ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  overstep the mark
  quá trớn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự nghịch chờm
  sự phủ chờm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X