• /ouvə'raid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .overrode, .overridden

  Cưỡi (ngựa) đến kiệt sức
  Cho quân đội tràn qua (vùng địch đóng quân)
  Giày xéo (ngựa..)
  (nghĩa bóng) gạt ra một bên, không thèm đếm xỉa đến
  Là quan trọng hơn (cái gì); cho là mình có quyền cao hơn
  to override someone's pleas
  không chịu nghe những lời biện hộ của ai
  to override one's commission
  lạm quyền của mình
  (y học) gối lên (xương gãy)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cưỡi qua
  hủy bỏ
  khống chế được
  làm mất hiệu lực
  ghi đè
  giành quyền
  sự giành được quyền
  sự xoắn quá

  Kinh tế

  suất lũy tiến/phụ trội
  vi phạm luật, hợp đồng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X