• (đổi hướng từ Overworking)
  /¸ouvə´wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm việc quá sức, quá lâu
  Công việc làm thêm
  ,ouv”'w”:k
  ngoại động từ
  Bắt làm quá sức, quá lâu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khích động, xúi giục (ai)
  Trang trí quá mức, chạm trổ chi chít
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lợi dụng quá mức; khai thác quá mức
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cương (một đề tài...)

  Nội động từ

  Làm việc quá sức

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X