• Xây dựng

  dầu đã ôxi hoá

  Hóa học & vật liệu

  dầu đã ôxi hóa

  Giải thích EN: An oil that is treated, combined, or enriched with oxygen. Giải thích VN: Dầu được xử lí, và được làm giàu bởi oxi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X