• /kəm´baind/

  Ô tô

  được liên hợp

  Xây dựng

  được trùng, khớp
  đượcliên hợp

  Kỹ thuật chung

  hỗn hợp
  hợp phần
  combined base pressure and uplift
  tổng hợp phản lực nền và áp lực ngược
  kết hợp
  được nối
  được phối hợp
  combined station
  trạm được phối hợp
  được tổ hợp
  liên hợp
  combined action
  tác dụng liên hợp
  combined drain
  mương máng liên hợp
  combined framework
  khung liên hợp
  combined press shears
  máy cắt ép liên hợp
  combined pressing and blowing
  ép thổi liên hợp
  combined station
  ga liên hợp
  combined structures
  kết cấu liên hợp
  combined work
  công trình liên hợp
  tổ hợp

  Cơ - Điện tử

  (adj) liên hợp, tổ hợp, kết hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  mingled , connected , joined , mixed , united

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X