• /ˈpɔlzi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tê liệt, chứng liệt (đặc biệt là bị rung rẩy chân tay)
  cerebral palsy
  chứng liệt não

  Ngoại động từ

  Làm tê liệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  liệt
  birth palsy
  liệt tổn thương khi sinh
  cerebral palsy
  liệt não
  crossed leg palsy
  liệt chân bắt chéo
  shaking palsy
  liệt rung (tên cũ dừng chỉ hội chứng liệt rung Parkinson)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X