• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  cắt ngang nhau

  Toán & tin

  chéo
  crossed homomorphism
  đồng cấu chéo
  crossed-field amplifier
  bộ khuếch đại trường chéo
  crossed-field device
  thiết bị trường chéo

  Kỹ thuật chung

  bắt chéo
  crossed leg palsy
  liệt chân bắt chéo
  crossed sun screen
  tầm che nắng bắt chéo
  crossed-catenary network
  lưới dây căng bắt chéo
  cắt nhau
  chéo nhau
  crossed dipoles
  hai cực giao chéo nhau
  giao nhau
  crossed field
  trường giao nhau
  space structural system with crossed lattice girders
  hệ kết cấu không gian mạng dầm giao nhau
  vuông góc
  crossed nicols
  nicon vuông góc
  crossed nicols
  nicôn vuông góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X