• /pænəˈræmɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính cách bao quát; có tính chất toàn cảnh
  panoramic view of a hill
  toàn cảnh quả đồi


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X