• /,kɔmpri'hensiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bao hàm toàn diện
  a comprehensive term
  một thuật ngữ bao hàm nhiều khái niệm
  Mau hiểu, thông minh, lĩnh hội nhanh, sáng ý
  the comprehensive faculty
  trí thông minh
  to have a comprehensive mind
  mau hiểu, sáng ý
  comprehensive school
  trường phổ thông hỗn hợp (có nhiều chương trình học và thời gian học khác nhau)
  comprehensive insurance
  sự bảo hiểm toàn diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X