• /ˈblæŋkɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mền, chăn
  Lớp phủ
  a blanket of snow
  một lớp tuyết phủ
  born on the wrong side of the blanket
  đẻ hoang
  to put a wet blanket on somebody, to throw a wet blanket over somebody
  làm nhụt nhuệ khí của ai, làm ai nản chí, làm ai cụt hứng
  wet blanket
  người làm cho tập thể cụt hứng (vì bản thân ủ rũ buồn rầu)

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có tính chất chung, có tính chất phổ biến, bao trùm

  Ngoại động từ

  Trùm chăn, đắp chăn
  Ỉm đi, bịt đi (một chuyện xấu, một vấn đề)
  Làm cho không nghe thấy, làm nghẹt (tiếng động); phá, làm lấp tiếng đi (một buổi phát thanh trên đài)
  Phủ lên, che phủ
  (hàng hải) hứng gió của thuyền khác
  Phạt tung chăn (trừng phạt bằng cách cho vào chăn rồi tung lên tung xuống)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sân phủ chống thấm (ở thượng lưu đập, cống...)

  Dệt may

  chăn
  lớp ép bồi
  mền

  Xây dựng

  lớp phủ (cách âm)

  Kỹ thuật chung

  che phủ
  khăn trải giường
  lớp
  lớp bảo vệ
  lớp bồi
  lớp lót
  lớp mặt
  lớp phủ
  lớp trên mặt
  tầng phủ
  tầng trầm tích
  vỉa
  vỏ bọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X