• /hil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồi
  Cồn, gò, đống, đụn, mô đất, chỗ đất đùn lên (mối, kiến...)
  ( the Hills) ( Anh-ấn) vùng đồi núi nơi nghỉ an dưỡng

  Ngoại động từ

  Đắp thành đồi
  ( (thường) + up) vun đất (vào gốc cây)
  to hill up a plant
  vun đất vào gốc cây

  Cấu trúc từ

  to go down hill
  Xem go
  up hill and down dale
  lên dốc xuống đèo; khắp mọi nơi
  a hill of beans
  vật ít giá trị
  as old as the hills
  rất cũ, cổ xưa

  Hình thái từ

  Điện lạnh

  chỗ nhô cao

  Kỹ thuật chung

  đồi
  lò nghiêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X