• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem paraffin

  Hóa học & vật liệu

  hợp chất no mạch thẳng

  Kỹ thuật chung

  parafin
  paraffinic hydrocarbon
  hyđrocacbon parafin
  paraffinic hydrocarbon
  hydrocarbon parafin
  paraffinic oil
  dầu parafin
  paraffinic precipitation
  tách parafin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X