• /´pærə¸læks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thị sai
  annual parallax
  thị sai hằng năm
  horizontal parallax
  thị sai chân trời
  optical parallax
  thị sai quang học
  spectroscopic parallax
  thị sai quang phổ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) thị sai

  Xây dựng

  thị sai

  Cơ - Điện tử

  Thị sai

  Thị sai

  Y học

  thị sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X