• /´stiəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị lái
  power steering
  thiết bị lái bằng điện

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự lái, sự điều khiển hướng

  Cơ khí & công trình

  sự điều hành (xí nghiệp)

  Ô tô

  hệ cơ cấu lái

  Vật lý

  cấu lái

  Xây dựng

  sự dẫn hướng

  Điện tử & viễn thông

  sự lái (con tàu vũ trụ)

  Kỹ thuật chung

  hệ thống lái
  ackerman steering
  hệ thống lái kiểu ackerman
  Ackermann steering
  hệ thống lái kiểu Ackermann
  all-wheel steering
  hệ thống lái bốn bánh
  ball and nut steering
  hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn
  fourth-wheel steering
  hệ thống lái 4 bánh
  hydraulic steering
  hệ thống lái thủy lực
  parallelogram steering (system)
  hệ thống lái hình bình hành
  power-assisted steering (pas)
  hệ thống lái có trợ lực (tay lái trợ lực)
  self-contained power steering system
  hệ thống lái nguồn độc lập
  sự bẻ lái xe
  sự điều khiển
  power steering
  sự điều khiển lực
  sự lái
  sự lái xe
  sự xoay

  Kinh tế

  sự hướng dẫn/căn dặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X