• (đổi hướng từ Periods)
  /'piəriəd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kỳ, thời kỳ, thời gian
  periods of a disease
  các thời kỳ của bệnh
  a period of rest
  một thời gian nghỉ
  a period of three years
  một thời gian ba năm
  Thời kỳ, giai đoạn, thời đại (của lịch sử, đời người, nền văn minh..)
  the periods of history
  những giai đoạn lịch sử
  the post-war period
  thời kỳ hậu chiến
  the girl of the period
  cô gái thời nay
  (địa chất) kỷ, thời kỳ (quãng thời gian trong quá trình phát triển của bề mặt trái đất)
  the Jurassis period
  kỷ Jura
  Tiết (học)
  a teaching period of 45 minutes
  một tiếng dạy học 45 phút
  Hành kinh, kinh nguyệt; kỳ hành kinh
  have a period
  thấy kinh, có kinh
  period pains
  đau bụng hành kinh
  (toán học); (vật lý); (thiên văn học) chu kỳ
  period of a circulating decimal
  chu kỳ của một số thập phân tuần hoàn
  period of oscillation
  chu kỳ dao động
  (ngôn ngữ học) câu nhiều đoạn
  (ngôn ngữ học) chấm câu; dấu chấm câu
  to put a period to
  đặt dấu chấm câu, chấm dứt
  ( số nhiều) lời nói văn hoa bóng bảy

  Tính từ

  (thuộc) thời kỳ đã qua; mang tính chất thời đại, mang màu sắc thời đại (đã qua)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chu kỳ, thời kỳ
  period of circulating decimal
  chu kỳ của một số thập phân tuần hoàn
  period of permutation
  chu kỳ của hoán vị
  period of simple harmonicmotion
  chu ký của dao động điều hoà đơn giản
  period of waves
  chu kỳ sóng
  base period
  chu ký cơ sở
  delay period
  (máy tính ) chu kỳ trễ; (toán kinh tế ) thời kỳ hạn định
  half period
  nửa chu kỳ
  inaction period
  (máy tính ) thời kỳ không hoạt động
  natural period
  chu kỳ riêng
  nescient period
  thời kỳ [tĩnh, nghỉ]
  orbital period
  chu kỳ quay
  primitive period
  chu kỳ nguyên thuỷ
  recurring period
  chu kỳ (của số thập phân) tuần hoàn
  reference period
  (thống kê ) chu kỳ cơ sở
  return period
  (thống kê ) chu kỳ (của chuỗi thời gian)
  storage cycle period
  (máy tính ) thời kỳ nhớ, thời gian đợi lớn nhất
  transient period
  thời gian chuyển tiếp

  Xây dựng

  giai đoạn

  Cơ - Điện tử

  Thời kỳ, khoảng thời gian, chu kỳ, giai đoạn

  Cơ khí & công trình

  kỳ

  Điện tử & viễn thông

  khoảng thời gian (điện thoại)

  Điện

  thời đoạn
  thời gian lặp lại

  Kỹ thuật chung

  chu trình
  period of oscillation
  chu trình dao động
  kỷ
  giai đoạn
  assumed period
  giai đoạn tính toán
  burn-in period
  giai đoạn kiểm tra
  busy period
  giai đoạn bận
  curing period
  giai đoạn kết cứng
  experimental period
  giai đoạn thử nghiệm
  fixed period
  giai đoạn cố định
  main construction period
  giai đoạn xây dựng chính
  observation period
  giai đoạn quan sát
  operating period
  giai đoạn làm việc
  peak traffic period
  giai đoạn đỉnh của thông lượng
  preliminary construction period
  giai đoạn chuẩn bị xây dựng
  production period
  giai đoạn sản xuất
  reaction period
  giai đoạn phản tác dụng
  setting period
  giai đoạn đông cứng
  starting period of construction
  giai đoạn khởi công xây dựng
  study period
  giai đoạn nghiên cứu
  test period
  giai đoạn thử
  test period
  giai đoạn thử nghiệm
  training period
  giai đoạn đào tạo
  trial period
  giai đoạn dùng thử
  wet period
  giai đoạn ẩm ướt
  working period
  giai đoạn làm việc
  yielding period
  giai đoạn chảy
  vòng quay
  mean sidereal period of revolution
  chu kỳ trung bình của vòng quay sao

  Kinh tế

  chu kỳ
  giai đoạn
  cooling period
  giai đoạn làm nguội
  current period
  giai đoạn hiện thời
  hatching period
  giai đoạn ủ
  incubation period
  giai đoạn tự nâng nhiệt
  incubation period
  giai đoạn ủ
  payback period
  giai đoạn thu hồi vốn
  period of expansion
  giai đoạn bành trướng
  trial period
  giai đoạn thử việc
  trial period
  giai đoạn thử, thí nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X