• (đổi hướng từ Velocities)
  /vi´lɔsiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vận tốc, tốc độ (nhất là theo một hướng đã định), tốc lực
  initial velocity
  tốc độ ban đầu
  the velocity of a projectile
  vận tốc của đầu đạn
  (thông tục) sự nhanh nhẹn, sự linh lợi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tốc độ, vận tốc

  Tốc độ, vận tốc

  Toán & tin

  vận tốc, tốc độ
  absolute velocity
  vận tốc tyệt đối
  amplitude velocity
  vận tốc biên độ
  angular velocity
  vận tốc góc
  areal velocity
  vận tốc diện tích
  average velocity
  vận tốc trung bình
  critical velocity
  vận tốc tới hạn
  group velocity
  vận tốc nhóm
  instantaneous velocity
  vận tốc tức thời
  linear velocity
  tốc độ chuyển động thẳng, vận tốc dài
  mean velocity
  tốc độ trung bình
  peripheric velocity
  vận tốc biên
  phase velocity
  vận tốc pha
  pressure velocity
  vận tốc nén
  ray velocity
  vận tốc theo tia
  relative velocity
  (cơ học ) vận tốc tương đối
  shock velocity
  vận tốc kích động
  signal velocity
  vận tốc tín hiệu
  terminal velocity
  vận tốc cuối
  terbulent velocity
  vận tốc xoáy
  uniform angular velocity
  vận tốc góc đều
  wave velocity
  vận tốc sóng
  wave-front velocity
  vận tốc đầu sóng

  Xây dựng

  vectơ vận tốc

  Kỹ thuật chung

  lưu tốc nước
  nhanh
  high velocity melting
  sự nung nhanh
  high-velocity star
  sao nhanh
  hypersonic velocity
  tốc độ quá nhanh
  velocity burner
  lò đốt nhanh
  vận tốc

  Kinh tế

  tốc độ lưu thông
  business transaction velocity
  tốc độ lưu thông tiền tệ trong thương mại
  circuit velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  constant velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ cố định
  income velocity of money
  tốc độ lưu thông của thu nhập tiền tệ
  money velocity
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  transactions velocity of circulation
  tốc độ lưu thông của các tiền tệ giao dịch
  transactions velocity of circulation
  tốc độ lưu thông tiền tệ của các giao dịch
  velocity of circulation (ofmoney)
  tốc độ lưu thông của tiền tệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X