• /´pi:ni¸plein/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) bán bình nguyên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bán bình nguyên
  exhumed peneplain
  bán bình nguyên bóc trụi
  incipient peneplain
  bán bình nguyên khởi sinh
  incipient peneplain
  bán bình nguyên phôi sinh
  peneplain deposit
  trầm tích bán bình nguyên
  resurrected peneplain
  bán bình nguyên tái sinh
  uplifted peneplain
  bán bình nguyên nâng cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X