• (đổi hướng từ Exhumed)
  /eks´hju:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đào lên, khai quật ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khai quật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  bury

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X