• (đổi hướng từ Uplifted)
  /ʌp´lift/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nâng lên, sự đỡ lên, sự nhấc lên, sự đưa lên, sự đắp cao lên
  Sự nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn...)
  Yếu tố kích thích, ảnh hưởng thúc đẩy
  (địa lý,địa chất) phay nghịch

  ngoại động từ

  Nâng lên, đỡ lên, nhấc lên, đưa lên, đắp cao lên
  Nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự trồi lên

  Xây dựng

  đường đốc lên
  sự phình lên
  trồi lên của đất

  Kỹ thuật chung

  địa lũy
  đứt gãy nghịch
  nhổ bật lên
  phay nghịch
  sự nâng
  basement uplift
  sự nâng lên của nền
  sự nâng lên
  basement uplift
  sự nâng lên của nền
  sức nâng
  sức nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X