• /pə:´septivnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác perceptivity

  Như perceptivity
  show rare perceptiveness
  tỏ ra có khả năng cảm thụ hiếm thấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X