• /,peni'treiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quá thình thâm nhập; sự thâm nhập
  Sự thấm nhuần, sự minh mẫn
  Sự thấm vào, sự thấm qua
  Sự xuyên qua, sự xuyên vào
  (quân sự) tầm xuyên qua (của đạn)
  Sự sắc sảo, sự thấu suốt, sự sâu sắc

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự xuyên qua, độ thấm, độ ngấu của mối hàn

  Cơ khí & công trình

  chiều sâu phá hoại
  chiều sâu xâm nhập

  Hóa học & vật liệu

  sự lọt qua

  Xây dựng

  độ hàn âu
  độ thấm sâu
  độ xuyên
  bomb penetration
  độ xuyên sâu của bom
  depth of penetration
  độ xuyên, độ thẩm thấu
  dynamic penetration test
  thí nghiệm đo xuyên độ
  final penetration
  độ xuyên sâu lần cuối
  kelly ball penetration
  độ xuyên sâu của keli
  penetration proper
  thiết bị dò độ xuyên
  penetration record
  bản ghi độ xuyên sâu
  penetration test
  thí nghiệm độ xuyên (để đo độ cứng)
  probe of penetration
  mẫu thử độ xuyên
  độ xuyên qua
  sự hàn sâu
  sự hàn xuyên
  thâm nhập
  bituminous penetration macadam
  đá dăm thâm nhập nhựa
  bituminous penetration road
  mặt đường thâm nhập bitum
  capillary penetration
  sự thâm nhập mao dẫn
  frost penetration
  sự thâm nhập của băng
  penetration price
  giá thâm nhập
  penetration road surfacing
  mặt đường thâm nhập (nhựa)
  penetration treatment
  thấm nhập bề mặt (trong xử lý mặt đường)
  penmac (penetrationmacadam)
  thấm nhập nhựa

  Y học

  sự xuyên, thâm nhập, thấu

  Kỹ thuật chung

  lún sâu
  sự hạ cọc
  sự thâm nhập
  capillary penetration
  sự thâm nhập mao dẫn
  frost penetration
  sự thâm nhập của băng
  sự thấm qua
  sự thấm vào
  sự xâm nhập
  frost penetration
  sự xâm nhập của băng
  sự xuyên
  complete penetration
  sự xuyên suốt
  mud penetration
  sự xuyên thâm bùn
  needle penetration of petroleum waves
  sự xuyên thấu parafin dầu mỏ bằng kim
  partial penetration
  sự xuyên từng phần
  penetration of a bomb
  sự xuyên sâu của một quả bom
  penetration of a pile
  sự xuyên sâu của cọc
  sự xuyên qua
  thấm
  bituminous penetration macadam
  đá dăm thâm nhập nhựa
  bituminous penetration road
  mặt đường thâm nhập bitum
  capillary penetration
  sự thâm nhập mao dẫn
  carbon penetration test
  sự thử độ thấm cacbon
  chloride penetration
  thấm chất cloride
  coefficient of penetration
  hệ số thấm
  complete penetration
  sự thấm suốt
  critical penetration frequency
  tần số tới hạn thâm nhập
  critical penetration frequency
  tần số tới hạn thẩm thấu
  depth of penetration
  độ thâm nhập
  depth of penetration
  độ xuyên, độ thẩm thấu
  depth of penetration of the radio energy
  độ sâu thâm nhập của lượng vô tuyến điện
  frost penetration
  sự thâm nhập của băng
  frost penetration
  sự thẩm thấu băng giá
  frost penetration
  thẩm thấu băng giá
  lack of penetration
  sự hàn không thấm
  mud penetration
  sự xuyên thâm bùn
  penetration current
  dòng điện thấm
  penetration depth
  độ sâu thấm
  penetration depth of waves
  độ sâu thâm nhập của sóng
  penetration index
  chỉ số độ thấm
  penetration macadam
  mặt đường thấm (nhựa)
  penetration number
  độ thấm
  penetration pole
  điện cực thăm dò
  penetration power
  khả năng xuyên thấm
  penetration price
  giá thâm nhập
  penetration resistance
  sức cản thấm xuyên
  penetration road surfacing
  mặt đường thâm nhập (nhựa)
  penetration test
  phép thử khả năng thấm
  penetration treatment
  thấm nhập bề mặt (trong xử lý mặt đường)
  penmac (penetrationmacadam)
  thấm nhập nhựa
  unworked penetration
  độ xuyên thấm khi chưa nhào trộn (của mỡ bôi trơn)
  water penetration
  thấm nước
  worked penetration
  độ xuyên thấm sau khi nhào trộn (cửa mỡ bôi trơn)
  thấm qua

  Kinh tế

  sự đi vào
  sự thấm
  import penetration
  sự thâm nhập của nhập khẩu
  import penetration
  sự thâm nhập khẩu
  market penetration
  sự thâm nhập thị trường
  sự xâm nhập
  sự xuyên sâu
  thâm nhập (thị trường)
  market penetration
  sự thâm nhập thị trường
  market penetration price
  giá thâm nhập thị trường
  market penetration pricing
  định giá thâm nhập thị trường
  penetration strategy
  chiến lược thâm nhập (thị trường)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X