• /reə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hiếm, hiếm có, ít có
  a rare plant
  một loại cây hiếm
  a rare opportunity
  cơ hội hiếm có
  rare gas
  (hoá học) khí hiếm
  rare earth
  (hoá học) đất hiếm
  Loãng (về khí; nhất là khí quyển)
  the rare atmosphere of the mountain tops
  không khí loãng trên đỉnh núi
  Rất quý, rất tốt, rất ngon, rất vui...
  to have a rare time (fun)
  được hưởng một thời gian rất vui
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tái, chưa chín, lòng đào
  rare beef
  bò tái
  rare beefsteak
  bít tết còn lòng đào

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiếm

  Cơ - Điện tử

  (adj) hiếm

  Xây dựng

  hiếm có

  Kỹ thuật chung

  hiếm
  rare earth
  đất hiếm
  rare earth element
  nguyên tố đất hiếm
  rare earth metal
  kim loại đất hiếm
  rare gas
  khí hiếm
  rare gas tube
  đèn khí hiếm
  rare-earth ion
  iôn đất hiếm
  rare-earth magnet
  nam châm đất hiếm
  rare-earth-activated solid
  chất rắn được kích hoạt (bằng) đất hiếm

  Kinh tế

  hiếm có
  tái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X