• Vật lý

  khí lý tuởng
  perfect gas equation
  phương trình (trạng thái) khí lý tưởng
  perfect gas scale of temperature
  thang nhiệt độ của khí lý tưởng

  Điện lạnh

  khí hoàn hảo

  Kỹ thuật chung

  khí lý tưởng
  perfect gas constant
  hằng số khí lý tưởng
  perfect gas equation
  phương trình (trạng thái) khí lý tưởng
  perfect gas law
  định luật khí lý tưởng
  perfect gas scale of temperature
  thang nhiệt độ của khí lý tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X