• /in'finiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) infinitude
  (toán học) vô cực, vô tận
  to infinity
  vô cùng, vô tận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vô số, vô cực, vô hạn, vô tận
  at infinity
  ở vô cực;
  to end at infinity
  kết thúc ở vô cực;
  to extend to infinity
  kéo dài đến vô cực;
  to let approach infinity
  để tiến dần đến vô cực
  actual infinity
  vô hạn thực tại
  completed infinity
  (toán (toán logic )ic ) vô hạn [thực tại, hoàn chỉnh]
  constructive infinity
  (toán (toán logic )ic ) vô hạn kiến thiết
  potential infinity
  (toán (toán logic )ic ) vô hạn tiềm năng
  single infinity
  vô hạn đơn

  Kỹ thuật chung

  vô cực
  vô hạn
  vô số
  vô tận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X