• /¸pə:tə´beiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lo lắng; trạng thái lo lắng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự nhiễu loạn
  secular perturbations
  sự nhiễu loạn trường kỳ


  Kỹ thuật chung

  sự nhiễu
  magnetic perturbation
  sự nhiễu loạn từ
  sự rối loạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X