• /´pi:tə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  (từ lóng) đã khai thác hết (vỉa than, quặng)
  Cạn (sông)
  Hết xăng (ô tô...)
  Cạn túi, cháy túi, hết sạch (tiền)
  Đi đến kết thúc (chuyện, phim..)
  to peter out
  đuối dần, mất dần

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cạn (xăng)
  đã khai thác hết (mỏ)

  Kỹ thuật chung

  làm yếu đi
  giảm đi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X