• Hóa học & vật liệu

    dầu petitgrain

    Giải thích EN: An essential oil used in perfumes and flavoring. Giải thích VN: Dầu tinh sử dụng làm chất thơm và gia vị.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X