• (đổi hướng từ Perfumes)


  /n. ˈpɜrfyum , pərˈfyum ; v. pərˈfyum , ˈpɜrfyum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hương thơm; mùi thơm
  the perfume of flowers
  nước hoa; dầu thơm
  flowery perfumes
  hươnh thơm của hoa
  p”'fju:m
  ngoại động từ
  Toả hương thơm vào, toả mùi thơm vào (không khí...)
  the roses perfumed the room
  hoa hồng toả hương thơm khắp căn phòng
  Xức nước hoa vào (khăn tay, tóc...)
  perfume a handkerchief
  xức nước hoa vào khăn tay

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nước hoa

  Kỹ thuật chung

  dầu thơm

  Giải thích EN: A blend of various substances, usually liquids, to produce a pleasant smell; perfumes typically consist of essential oils extracted from flower petals or other parts of plants; perfume materials are also derived from animals (e.g., musk, castor, ambergris) or produced synthetically. Perfumes are marketed as liquids and used as ingredients in soaps, lotions, creams, and cosmetics.

  Giải thích VN: Hỗn hợp pha trộn của các chất khác nhau, thường có dạng lỏng để tạo ra mùi hương dễ chịu, các loại dầu thơm điển hình thường chứa các dầu tinh ép được từ cánh hoa hoặc các bộ phận khác của cây, dầu thơm cũng có thể lấy từ động vật (ví dụ hưu xạ, hải li, long diên hương,) hoặc được sản xuất nhân tạo. Dầu thơm được bán dưới dạng lỏng và được sử dụng làm phần hợp thành trong xà phòng, thuốc hoặc mỹ phẩm dùng cho da, bột nhão mịn hoặc nước dùng làm mỹ phẩm, thuốc đánh bóng.

  Kinh tế

  bổ sung thêm chất thơm
  chất thơm
  nước hoa
  tăng thêm mùi thơm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  odor , stench , stink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X