• Kỹ thuật chung

  không gian pha
  phase-space distribution
  phân bố không gian pha
  volume in phase space
  thể tích trong không gian pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X