• /fi´lɔsəfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà triết học; triết gia
  the Greek philosophers
  các triết gia Hy-lạp
  Người quân tử; người có triết lý sống; (thông tục) nhà hiền triết
  moral philosopher
  nhà luân lý
  natural philosopher
  nhà khoa học tự nhiên
  Philosophers'stone
  Đá tạo vàng (loại đá tưởng tượng có thể biến mọi kim loại thành vàng)
  Điều hảo huyền (không có thật)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà triết lý

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X