• /´fɔsfeit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) photphat; phân lân

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phốt phát
  native phosphate of lead
  phốt phát chì tự nhiên
  photphat
  alkaline phosphate
  photphat kiềm
  phosphate cement
  bột hàn răng phôtphat
  phosphate desulfurization
  khử lưu huỳnh bằng muối photphat
  phosphate glass
  thủy tinh phôtphat
  phosphate of lime
  photphat vôi
  phosphate process
  quá trình photphat (khử lưu huỳnh cho dầu)
  phosphate rock
  đá photphat
  rock phosphate
  quặng photphat
  phốt-phát
  native phosphate of lead
  phốt phát chì tự nhiên

  Xây dựng

  fotfat
  ammonium phosphate
  fotfat amoni

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X