• /´ælkə¸lain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) kiềm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kiềm
  alkaline accumulator
  ắcqui kiềm
  alkaline activation
  sự hoạt hóa kiềm
  alkaline bath
  thùng kiềm
  alkaline battery
  bình điện kiềm
  alkaline battery
  ắcqui kiềm
  alkaline battery
  pin Akalin (có chất kiềm)
  alkaline battery
  pin alkalin (có chất kiềm)
  alkaline battery
  pin kiềm
  alkaline cell
  phần tử acquy kiềm
  alkaline cell
  pin kiềm
  alkaline cell
  pin mangan kiềm
  alkaline cleaner
  sự tẩy bằng kiềm
  alkaline corrosion
  sự ăn mòn do kiềm
  alkaline degreasing
  dung dịch (kiềm) tẩy
  alkaline earth
  kiềm thổ
  alkaline earth
  đất kiềm
  alkaline earth chloride
  clorua kiềm thổ
  alkaline emulsified asphalt
  nhũ tương kiềm
  alkaline emulsion
  nhũ tương kiềm
  alkaline excitation
  sự kích thích kiềm
  alkaline fuel cell
  pin nhiên liệu kiềm
  alkaline medium
  môi trường kiềm
  alkaline metal
  kim loại kiềm đất
  alkaline phosphate
  photphat kiềm
  alkaline soil
  đất chứa chất kiềm
  alkaline soil
  đất kiềm
  alkaline solution
  dung dịch kiềm
  alkaline storage battery
  ắcqui kiềm
  alkaline tide
  triều tăng kiềm
  alkaline wash
  lọc dầu bằng kiềm
  alkaline water
  nước kiềm
  alkaline-manganese cell
  pin kiềm
  alkaline-manganese cell
  pin mangan kiềm
  steel-alkaline cell
  ắcqui sắt kiềm
  steel-alkaline cell
  phần tử acquy kiểm-thép
  zinc/alkaline/manganese dioxide battery
  pin điôxit kẽm //chất kiềm //mangan

  Địa chất

  kiềm, có tính kiềm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X