• Hóa học & vật liệu

    khử lưu huỳnh bằng muối photphat

    Giải thích EN: A petroleum-refining process that uses tripotassium phosphate to remove hydrogen sulfide from gases. Giải thích VN: Phương pháp lọc dầu sử dụng kaliphotphat K3PO4 để loại bỏ hidrosunfit trong gas.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X